Op Recht Contact

Möllenbergstraat 26

7582 ZW, Losser

06-5345 2783


Door samen te werken met een organisatie, help ik bij het maken van keuzes om te komen tot passende technische en organisatorische maatregelen om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en om bedrijfsinformatie te beschermen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse documenten die beschikbaar zijn gesteld door de Autoriteit Persoonsgegevens (eerder College Bescherming Persoonsgegevens) en methodieken zoals ISO 27001.

 

Het hogere management help ik om keuzes te maken hoe gegevensbescherming het best geregeld is voor een organisatie. Ik geef trainingen waarmee medewerkers het juiste kennisniveau krijgen en bewust worden welk effect hun handelen heeft binnen bescherming van gegevens. Waar beleid beschreven moet worden, inventariseer ik hoe de organisatie werk en vertaal dit naar beleid. Als onvoldoende passende maatregelen zijn getroffen, leg ik dit voor aan het hogere management en ik denk mee om een goede oplossing te vinden. Door middel van periodieke audits hou ik vinger aan de pols en zorg ik dat u altijd weet wat binnen uw organisatie op gebied van gegevensbescherming speelt en dat hier aandacht voor is.

 

Wil u weten waar u staat met uw organisatie?

 

Bel voor het maken van een afspraak.

 


UA-37495896-1